DokumentyVýroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2010  
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014  
Výroční zpráva za rok 2015  
Výroční zpráva za rok 2016  
   
Organizační řád 2014  
Organizační řád 2015  
Organizační řád 2016  
Organizační řád 2017
Organizační řád 2018  
   
Organizační schéma 2012
Organizační schéma 2013
Organizační schéma 2014
Organizační schéma 2014 od 1.6.2014
   
Organizační schéma 2015 DH Mirošov  
Organizační schéma 2015 služby Domova pro seniory  
Organizační schéma 2015 služby Domova se zvláštním režimem  
 
Organizační schéma 2015 od 1.9.2015 DH Mirošov  
Organizační schéma 2015 od 1.9.2015 služby Domova pro seniory  
Organizační schéma 2015 od 1.9.2015 služby Domova se zvláštním režimem  
 
Organizační schéma 2016 DH Mirošov  
Organizační schéma 2016 služby Domova pro seniory  
Organizační schéma 2016 služby Domova se zvláštním režimem  
   
Organizační schéma 2016 od 16.5.2016 DH Mirošov  
Organizační schéma 2016 od 16.5.2016 služby Domova pro seniory  
Organizační schéma 2016 od 16.5.2016 služby Domova se zvláštním režimem  
 
Organizační schéma 2017 DH Mirošov  
Organizační schéma 2017 služby Domova pro seniory  
Organizační schéma 2017 služby Domova se zvláštním režimem  
   
Organizační schéma 2018 DH Mirošov  
Organizační schéma 2018 služby Domova pro seniory  
Organizační schéma 2018 služby Domova se zvláštním režimem  
   
Etický kodex  
Stížnosti  
   
   
Dokumenty dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vnitřní předpis č. 38/2017 k poskytování informací ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k inforamacím ve znění pozdějších předpisů
Příloha 1 - ceník poplátků
Příloha 2 - žádost
Příloha 3 - odvolání

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2011  
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2012  
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2013  
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2014  
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2015  
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016  
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2017  
Struktura informací - sestava 2013  
Struktura informací - sestava 2014  
Struktura informací - sestava 2015  
Struktura informací - sestava 2016  
Struktura informací - sestava 2017  
Struktura informací - sestava 2018