Domov pro senioryO službě

- poskytuje sociální služby v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:  
  
poskytnutí ubytování,
   poskytnutí stravy
   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
   pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro
   osobní hygienu
   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   sociálně  terapeutické činnosti
   aktivizační činnosti                                          
   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

- poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

- věková struktura cílové skupiny:                                                               
            mladší senioři ve věku 65 až 80 let                               
            starší senioři ve věku nad 80 let

- kapacita 207 lůžek

Poslání Domova pro seniory
“Domov pro seniory poskytuje pobytové sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, nemohou žít ve svém stávajícím domácím prostředí a potřebují nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Senioři mohou prožívat svůj život aktivně, v návaznosti na své dosavadní zvyklosti, dle svých přání a potřeb. Dbáme na zachování lidských práv a svobod“  

 Cílem poskytovaných služeb je umožnit osobám v nejvyšší možné míře
  přiměřené zapojení do běžného života
  důstojné prostředí a zacházení
  rozvoj a zachování individuality uživatele
  navázání uživatelů na místní komunity
  zachování a rozvoj soběstačnosti

Zásady, jimiž se zařízení řídí při poskytování sociálních služeb:

-  Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního poradenství přispívající
    k řešení  její nepříznivé sociální situace.
- Rozsah a forma podpory a pomoci poskytované zařízením zachovává lidskou důstojnost osob.
- Rozsah a forma podpory a pomoci poskytována zařízením je určována individuálními potřebami osob.
- Služby poskytované zařízením dle možnosti na osoby působí aktivně, přiměřeně podporují jejich samostatnost, brání prohlubování nepříznivé sociální situace a přiměřeně umožňují jejich sociální začleňování.
- Služby jsou poskytovány výlučně v zájmu osob, v náležité kvalitě a takovými postupy, které vždy důsledně zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Službu neposkytujeme:
-- Osobám s mentální retardací
- Osobám s těžkým psychickým postižením a demencí, jejichž potřeby nelze v našem zařízení naplnit (psychózy, stařecká, vaskulární, Alzheimerova demence)
- Osobám závislým na návykových látkách (alkohol, toxikomanie)
- Osobám, jejichž chování by závažným způsobem ohrožovalo zdraví a bezpečnost ostatních uživatelů - akutní duševní onemocnění, alkoholismus, závislosti
- Dětem a mládeži
- Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
- Osobám s akutním infekční onemocnění

Ubytování v Domově pro seniory (207 lůžek)  

K ubytování nabízíme…  

Pavilon H – Harmonie
  - jednolůžkové pokoje se sprchovým koutem, WC a balkonem
  - dvoulůžkové pokoje se sprchovým koutem, WC a balkonem
    (některé dvoulůžkové pokoje jsou přizpůsobeny k ubytování manželů)  

Na jednotlivých patrech jsou k dispozici vybavené kuchyňky (sporákem, lednicí), jídelny a koupelny.  

Pavilon nabízí ubytování v různých typech pokojů ve smyslu vybavenosti nábytkem. Dále jsou žadatelům k dispozici bezbariérové pokoje. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, možnost dovybavení pokoje dle svého vkusu po dohodě se spolubydlícím a vedoucí oddělení. Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky (hledisko mobility).

Pavilon C,D – U cesty  
  - jednolůžkové pokoje bezbariérové, se sprchovým koutem a WC
  - dvoulůžkové pokoje bezbariérové se sprchovým koutem a WC
    (dvoulůžkové pokoje jsou přizpůsobeny k ubytování manželů)  

K dispozici jsou kuchyňky a koupelny.  

Pokoje jsou vybaveny nábytkem, možnost dovybavení pokoje dle svého vkusu po dohodě se spolubydlícím a vedoucí oddělení. Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky (hledisko mobility).

Stravování je celodenní, možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Připravujeme dietní a diabetickou stravu. Vaříme ve vlastní kuchyni. Po celý den jsou v pavilonech k dispozici nápoje.  

Zajišťujeme prostřednictvím firmy úklid pokojů i společných prostor. Pereme prádlo ve vlastní prádelně a zajišťujeme drobné opravy prádla.  
 
Základní podporu a péči zajišťujeme prostřednictvím pracovníků v sociálních službách
  - pracovníků přímé obslužné péče 24 hodin denně
  - pracovníků základní výchovné nepedagogické činnosti, tzv. aktivizačních
    pracovníků v pracovní dny  

Odbornou podporu a péči zajišťujeme prostřednictvím
  - sociálního oddělení   - sociálních pracovníků v pracovní dny
  - zdravotně ošetřovatelského oddělení - všeobecných sester 24 hodin denně