Domov se zvláštním režimem


Formuláře

Žádost si vyplňují zájemci, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou si nejsou schopni zajistit jiným vhodným způsobem. Žadatel může být osloven k nástupu do zařízení ve velmi krátké době, ale i během několika měsíců, v závislosti na aktuálních možnostech zařízení.

 

Žádost o poskytování sociálních služeb Domov se zvláštním režimem

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o umístění do Domova se zvláštním režimem

 

Věnujte prosím pozornost požadovaným přílohám uvedených v žádosti!

Vyplněné formuláře včetně příloh odešlete na adresu:

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace
Skořická 314
338 43 Mirošov Domov-Pro-Seniory.aspx