OdkazyKrajský úřad
MPSV - Ministersto práce a sociálních věcí
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášku č.505/2006 Sb.,v platném znění.
https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz