Z Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov,

příspěvkové organizace

 

Adventní trhy

 

1.prosince 2018

 

10,00 hodin – zahájení

10,10 – 11,00 - Da Capo - pěvecký sbor ZUŠ Rokycany

11,00 -12,30 - oběd

12,30 -13,00 - „Procházka adventem“

13,00 – 15,00 - Cheznovanka , dechová hudba

15,00 -15,45 - Mladinka, taneční soubor

15,45 - 16,00 - zpívání koled

16,00 - rozsvícení vánočního stromu

 

Během dne prodej občerstvení: řezník, cukrárna, místní obchod.

Prodej drobného zboží.