O nás

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace
Skořická 314, PSČ 338 43 Mirošov

- je registrovaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb v souladu
  se zákonem  č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
- Rozhodnutí o registraci sociálních služeb vydal Krajský úřad Plzeňského
  kraje, odbor sociálních věcí
- zřizovatelem organizace je Plzeňský kraj
 


Příspěvková organizace poskytuje pobytové sociální služby
prostřednictvím dvou domovů


Domov pro seniory                       Domov se zvláštním režimem
(více informací)
                                   (více informací)
(kapacita domova 207 osob)                 (kapacita domova 160 osob)     


- příspěvková organizace zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

- příspěvková organizace poskytuje sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

- příspěvková organizace poskytuje v souladu s §36 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ošetřovatelskou péči osobám, kterým poskytuje pobytové sociální služby, prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

- další služby poskytované v areálu Domova:
  - kadeřnické a holičské služby
  - poštovní a bankovní služby
  - prodej smíšeného zboží
  - automaty na teplé nápoje
  - duchovní služby
  - společensko-kulturní akce

(více informací podají sociální pracovnice – viz kontakty v jednotlivých Domovech)                  

Poslání Domova Harmonie

„Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace je pobytovým zařízením poskytujícím sociální služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé situaci (způsobené zdravotním stavem, ztrátou soběstačnosti, osamocením) a nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí nebo dostupnými terénními službami.“  


Plnění našeho poslání je veřejným závazkem všech zaměstnanců vůči veřejnosti.